Küba’da çocuk olmak 

Küba’da Eğitimin Gelişimi
Küba Cumhuriyeti Hükümeti ,vatandaşlarının eğitim hakkının gerçekleşmesine çok büyük önem vermektedir.Vatandaşların bu haktan yararlanmaları için kurumsal ve yapısal engellerin ortadan kaldırılması Küba’nın eğitim politikasının önemli önceliklerinden biridir.

Bu hedefe yönelik olarak alınan ilk devrimci önlemler,cehaleti ortadan kaldırmak ve bugün artık gerçekleşmiş olan eğitimin her düzeyinde ücretsiz ve evrensel bir kamu hizmeti olmasının sağlanması olmuştur.Temel ilkelerKüba Devleti katılımcı,sistematik ve yeni kuşakların gelişimine dayalı bir ulusal eğitim sisteminin yapılandırılması ve işleyişinden sorumludur.Bu işlevleri halkın kendi örgütlerinin katılımını ve desteğini alarak yapar.

Küba ulusal eğitim sisteminin temel ilkeleri:

A.) Eğitimin tarafsızlığı ilkesi

Herkesin görevi ve hakkı olan eğitim Küba’da başarıyla hayata geçirilmiştir.Yaş,cinsiyet,ırk,din ve ikamet yeri ayrımı yapılmaksızın herkes bu haktan eşit bir şekilde yararlanır.

B.) Öğrenim ve işin bütünselliği ilkesi

Küba eğitim sisteminin asıl ilkesi teoriyle pratiği,okulla hayatı,eğitimle üretimi birbiriyle bağdaştırmaktır.

C.) Farklı ilgi alanlarına duyarlılık ve eğitimin bütünselliği ilkesi

Küba eğitim sistemi;her bir öğrencininözelliklerine,ilgilerine ve yeteneklerine göre gereksinim duyduğu eğitimi sağlamaktadır.

D.) Parasız eğitim

Eğitim her seviyede hiçbir ücret talep edilmeksizin sağlanmaktadır.Devlet,tüm öğrenciler için geniş bir burs sistemi oluşturmakta ve öğretimin evrenselleşmesi için çalışanlara da birçok öğrenim olanağı sağlanmaktadır.Devrim Sonrası

* 1961 yılında ,milyonlarca insana okuma yazma öğretmek için 100 binden fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilen ve bir yıl süren bir kampanyayla okuma yazma sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.

* Devrimin zafer kazanmasından önce mevcut olan okul sayısı 7.674’den 12.442’ye yükseltilmiştir.

* Eğitim her seviyede parasız hale getirilmiştir.

* Öğrencilerin onuncu sınıfa kadar eğitime devam etmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

* Küba’da her 42 vatandaşa bir öğretmen düşmektedir.Bu da Küba eğitim sisteminin ulaştığı oldukça yüksek seviyeyi göstermektedir.

* 5 ile 14 yaş arası ilköğrenim oranı %100dür.

* Okulların çok büyük bir çoğunluğu ,220 gün boyunca ,her gün 6-7 ders saati olmak

* Kendilerini geliştirebilmeleri ve topluma dahil olabilmeleri için özel eğitime gereksinim

* Ülkede,ilk ve orta öğrenimden mezun olan herkesin eğitimlerine devam etmeleri

* Lise ve yüksek öğrenim mezunlarının istihdamı devlet güvencesine alınmıştır.Rakamlarla Yüksek Öğrenim

* Ülke genelinde toplam 49 adet üniversite bulunmaktadır.

* 22.000 öğtetim elemanının yüzde 20’si doktorasını yapmıştır.

* 1959’dan bu yana 635.000 kişi üniversitelerden mezun olmuştur.

* 120 farklı ülkeden 16.000’den fazla yabancı öğrenci ,Küba’nın üniversitelerinden mezun olmuştur.

* 2004 yılı itibarıyla üniversitelerde öğrenim görmekte olan 125.000’den fazla öğrenci bulunmaktadır.

* Tüm yüksek öğrenim sistemi dahilinde 8.626 yabancı öğrenci bulunmaktadır.

* 300’den fazla master programı vardır.

* 140’dan fazla doktora programı vardır.

* Yüksek Öğrenim Bakanlığı’nca 35 Bilimsel Dergi yayınlanmaktadır.

* Yüksek Öğrenim Bakanlığı Üniversitelerine bağlı 73 Araştırma Merkezi bulunmaktadır.Küba,Latin Amerika ve KarayiplerABD Hükümetinin Küba’ya karşı uygulamakta olduğu abluka ,bu güne kadar Küba ekonomisinin 70 milyar ABD Doları büyüklüğünde bir kaybına neden olmuştur.Yüksek petrol fiyatları ve dünya ekonomik krizinin etkileri de ablukanın olumsuz etkilerini ağırlaştırsa da ,Küba Hükümeti bu olumsuz ekonomik koşulların ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimine engel olmasına izin verilmeyecek önlemler almaktadır.

Bu başarı,Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin çoğunun içinde bulunduğu kritik durumla zıtlık teşkil etmektedir.Çünkü bu ülkelerde neoliberal politikalar uygulanmakta ce CEPAL’in (Latin Amerika Ekonomi Komisyonu)belirttiği üzere bu ülkelerde ekonominin tıkanmasına ,800 milyar dolarlık dış borca ve zengin-fakir arasındaki eşitsizliğin aşırı derecede artmasına neden olmaktadır.Zira,neoliberal politikalar açısından eğitim bir öncelik değildir.Bu yüzden ,Latin Amerikalı ve Karayipli eğitimciler gelişimleri konusunda hiçbir resmi destek görmemektedir.

Sorun eğitimcilerin kişisel sorunuymuş gibi görülmekte ve kişisel özverilerle aşılmaya çalışılmaktadır.Bu da söz konusu ülkelerin milyonlarca çocuğun eğitimi karşısında Kayısız kaldıklarını gözler önüne sermektedir.

Eğitim,ticarileştirilerek alınır satılır bir metaya dönüştürülmüştür.

Küba’ya batığımızda ise ,Ocak 1959’dan bugüne 3 ana aşamada inceleyebileceğimiz yoğun ve ilerici bir eğitim devrimi gerçekleştirmiştir.Birinci aşama: Okuma yazma kampanyası,

İkinci aşama: 1972 yılında Eğitim Tugayı(Manuel Ascunce Domenech) kuruluşu.

Üçüncü aşama: Halkın tamamının bütünlüklü ve genel bir kültür seviyesine ulaşmasını hedefleyen Fikirler Savaşı.Fikirler savaşını geliştirmek için yapılan çalışmalar arasında aşagıdakiler özellikle önem taşıyan çalışmalardır.

* Eğitsel ve kültürel amaçlar doğrultusunda televizyon kullanımı yaygınlaştırılmıştır.

* Kültür,bilgi ve ders programları yayınlayan eğitici bir TV kanalı kurulmuştur.

* Halkın ulusal ve uluslar arası güncel sorunlar hakkında doğru bilgilere ,ve yabancı dil öğrenimini de içeren önemli konular hakkında yararlı bilgilere ulaşmasında çok büyük katkısı olan “Herkes için Üniversite”,”Yuvarlak Masa” ve “Açık Kürsü” gibi programlar yayınlanmaktadır.

* İlk öğretimden yüksek öğrenime kadar bilgisayar dersleri yaygınlaştırılmıştır.Bilgisayar dersleri İlköğtetim 2.sınıfta başlamaktadır.

* Öğrencilerin;ansiklopedi,atlas,sözlük ve diğer önemli yapıtlara kolayca ulaşmalarını sağlayan “Özgürlük” yayınevi programıyla kütüphaneler zenginleştirilmiştir.Yukarıda sıralanan tüm bu çalışmalar,aşağıda sıralanan başarıların elde edilmesini sağlamıştır.Okul öncesi ve başlangıç eğitimi ,çocuk kreşleri ve “Çocuğunu eğit” programıyla gerçekleştirilmektedir.0-5 yaş arası eğitimde %100 ‘e yakın başarıya ulaşılmıştır.
Bir öğretmen bir sınıfta en fazla 20 öğrenciyle ilgilenmektedir.
Yedinci,sekizinci ve dokuzuncu sınıflarda branş öğretmenleri görev yapmaktadır.
Gezici öğretmenler aracılığıyla 428 okulda 55 binden fazla çocuğa ve yetişkine Özel Eğitim programı uygulanmaktadır.
15 Sanat öğretmenliği Okulu kurulmuştur.


Şu an için bu okullarda 11.677 öğrenci kayıtlı olup önümüzdeki on yıl içersinde,tüm halka ve eğitim sisteminin genelinde estetik ve sanatsal eğitimi sağlamak üzere 35 binden fazla müzik,dans,tiyatro ve plastik sanatlar öğretmeni mezun olacaktır.

Ülke genelindeki dört okulda Sosyal Hizmet Uzmanı yetiştirilmektedir.Şu ana kadar yaklaşık 7.000 kişi mezun olmuştur.Bir o kadar öğrenci de daha sonra yaşadıkları bölge belediyelerinde çalışmak üzere bir yıl yatılı olarak okumakta ve aynı zamanda üniversite eğitimlerine devam etmektedirler
Okumamış ve çalışmamış 17 ile 29 yaş arası 114 binden fazla gencin eğitimlerini tamamlamaları için Meslek Edindirme Eğitim Merkezleri kurulmuştur.
Binlece genç,sınıf öğretmenliği,bilgisayar öğretmenliği ve temel orta öğretim eğitimi için öğretmen olarak formasyonlarını tamamlamışlardır.İki yıl içerisinde toplam 10.158 öğretmen mezun olmuştur.
Gerçek sosyal adalet için gerekli olan eğitime ve genel kültüre halkın ulaşabilmesi için üniversite çalışmalarının evrenselleştirilmesi Fikirler Savaşının bir amacı olmuştur.


“Bir halkın okuma –yazma öğrenmeye başlaması,tarihinde öğrendiği kültürel ve eğitsel gelişimin en sıra dışı deneyimi olmaya devam edecektir.”

Fidel Castro

Hazırlayan:Ayşe Gökçe KARATAŞ KAHRAMAN Eğitim Emekçisi

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.